Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), kupujący będący konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego na odległość w sklepie internetowym, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór formularza odstąpienia od umowy w załączniku nr 1 do Regulaminu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru na adres: Joanna Wesołowska, ul. Ametystowa 27a , 87-100 Toruń przed jego upływem oraz niezwłocznie odesłać zakupiony towar w stanie niezmienionym na wskazany adres Joanna Wesołowska, ul. Ametystowa 27a , 87-100 Toruń.Klient zobowiązany jest do odesłania produktu na własny koszt oraz odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki przed zniszczeniem. Warunkiem akceptacji zwrotu towaru jest jego niepogorszony stan. Zwrotowi nie podlega towar zamówiony i wykonany wg własnego pomysłu, czy wykonany wg specjalnego zapotrzebowania klienta, tj towar o właściwościach indywidualnie określonych przez Klienta w zamówieniu (Ustawa z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, rozdz. 4, art.38, pkt 3).

2. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez klienta w oświadczeniu, a w braku takiego oświadczenia przekazem pocztowym na wskazany adres, a w jego braku na adres zamawiającego wskazany w zamówieniu.

3. W przypadku zwrotu towaru sklep Lalidom gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia i kosztu dostawy towaru od sklepu do Klienta.

Reklamacje

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@lalidom.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b)    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d)    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. W ciągu 7 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji, będzie ona uznana w sposób wybrany przez Klienta: zwrot pieniędzy, naprawa uszkodzenia bądź wymiana towaru na pozbawiony wad.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. W przypadku wszelkich reklamacji i zwrotów prosimy o kontakt na e-mail sklep@lalidom.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *