Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Lalidom działający pod adresem www.lalidom.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej rękodzieła za pośrednictwem sieci Internet.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.lalidom.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

3. Właścicielem sklepu wwwlalidom.pl jest firma Novum Joanna Wesołowska NIP 891-119-72-82, REGON 341453364  zwana w dalej „Sklepem, sprzedającym lub Administratorem „.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Adres sklepu do korespondencji:

Joanna Wesołowska

ul. Ametystowa 27a

87-100 Toruń

7. Wszystkie zdjęcia produktów oraz ich opisy są własnością ich producentów, sklepu lub podmiotów z nim związanych i są chronione prawem autorskim, wykorzystywanie ich powinno odbywać się za pisemną zgodą podmiotów posiadających prawa do danych materiałów w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2

Towary

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Sklep nie wystawia faktur VAT, bo nie jest podatnikiem VAT. Wystawiamy rachunki imienne na życzenie klienta.

2. W naszym sklepie sami robimy zdjęcia sprzedawanych towarów i staramy się by były jak najbliższe rzeczywistości. Faktyczny wygląd towarów może się jednak różnić od przedstawionego na zdjęciu, szczególnie jeśli chodzi o kolory, na których wyświetlanie wpływ mają np. ustawienia monitora.

3. Opisane w pkt 2. różnice między faktycznym wyglądem towaru a jego zdjęciem na stronie nie stanowią wad fizycznych ani nie mogą być podstawą do uznania niezgodności towaru z umową.

§3

Składanie i realizacja zamówień

1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym lalidom.pl jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, czyli nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. Treść proponowanej telefonicznie umowy zostanie potwierdzona drogą elektroniczną. Klient musi potwierdzić, że zgadza się z treścią powyższej umowy, a zwrotny mail będzie traktowany jako złożenie zamówienia.

Tak złożone zamówienie, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w sklepie lalidom.pl

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty

4. Umowa zostanie zawarta w chwili otrzymania przez klienta (oferenta) oświadczenia o jej przyjęciu przez sklep lalidom.pl, w formie wiadomości e mail o przyjęciu zamówienia do realizacji wysyłanego do klienta nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

5. Sklep laidom.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty zawarcia umowy z klientem w szczególności: w braku danego towaru w magazynie lub niemożności dostarczenia wybranego przez klienta towaru w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo, a list elektroniczny będzie niezrozumiały i nie będzie można na jego podstawie ustalić podstawowych informacji niezbędnych dla realizacji umowy wskazanych w punkcie 3 niniejszego paragrafu , zamówienia takie wówczas nie będą realizowane.

6. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu do realizacji.

7. Klient może również złożyć zamówienie drogą telefoniczną lub mailową produktu wg własnego projektu lub szczególnego zapotrzebowania – wówczas czas realizacji i dostawa ustalane są indywidualnie z klientem.

8. Zamówienia produktów gotowych wysyłane są w przeciągu 48 godzin od daty wpływu środków na konto bankowe w przypadku płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem płatności elektronicznych.

9.  Zamówienia na towar, oznaczony na stronie sklepu jako towar, który nie jest już dostępny – „na zamówienie” składa się drogą mailową pod adresem sklep@lalidom.pl lub wykorzystując formularz zamówienia. Realizacja takich zamówień oraz czas przesyłki będą ustalane z Klientem indywidualnie.

10.  Zamówienie usługi uszycia produktu wg własnego wzoru odbywa się drogą mailową pod adresem sklep@lalidom.pl lub wykorzystując formularz zamówienia. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku jeśli towar stworzony jest na specjalne zamówienie klienta.

10.  Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 15 dni.

11. Przy wyborze płatności przelewem, kartą , lub systemem płatności elektronicznych brak wpłaty w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem.

13. Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia. Cena wyświetlana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep (przyjęciu oferty) zawiera koszt przesyłki zgodnie z dokonanym przez Klienta wyborem formy przesyłki.

§4

Płatności

  1. Klient dokonując zakupów w sklepie ma możliwość wyboru sposobu płatności:
  • przelew bankowy na konto

Alior Bank Spółka Akcyjna

52  490 0005 0000 4530 3843 3165

  • płatność przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)

2. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest dołączany do towaru dowód zakupu, w szczególności rachunek.

3. Sklep sugeruje zachować dowód zakupu dla usprawnienia ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub zwrotu towaru.

4. Na płatność składa się cena za towar (podana w złotych polskich) oraz koszt dostawy towaru.

5. Klient ma 7 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia otrzymania zamówienia na dokonanie płatności.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówienia produktów gotowych wysyłane są w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Produkty na zamówienie wysyłane są zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientem.

2. Koszty dostawy towaru ponosi Klient. Koszt dostawy każdego produktu określony jest szczegółowo na stronie sklepu lalidom.pl. W przypadku zamówienia większej ilości towaru koszt przesyłki określi sprzedający.

3. Kosztami dostawy towaru objęte są przesyłki dostarczane tylko na terytorium RP. W przypadku konieczności dostawy towaru poza granice RP, koszty transportu są ustalane indywidualnie.

§6

Zwrot towaru

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), kupujący będący konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego na odległość w sklepie internetowym, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór formularza odstąpienia od umowy w załączniku nr 1 do Regulaminu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru na adres: Joanna Wesołowska, ul. Ametystowa 27a , 87-100 Toruń przed jego upływem oraz niezwłocznie odesłać zakupiony towar w stanie niezmienionym na wskazany adres Joanna Wesołowska, ul. Ametystowa 27a , 87-100 Toruń.Klient zobowiązany jest do odesłania produktu na własny koszt oraz odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki przed zniszczeniem. Warunkiem akceptacji zwrotu towaru jest jego niepogorszony stan. Zwrotowi nie podlega towar zamówiony i wykonany wg własnego pomysłu, czy wykonany wg specjalnego zapotrzebowania klienta, tj towar o właściwościach indywidualnie określonych przez Klienta w zamówieniu (Ustawa z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, rozdz. 4, art.38, pkt 3).

2. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez klienta w oświadczeniu, a w braku takiego oświadczenia przekazem pocztowym na wskazany adres, a w jego braku na adres zamawiającego wskazany w zamówieniu.

3. W przypadku zwrotu towaru sklep Lalidom gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia i kosztu dostawy towaru od sklepu do Klienta.

§7

Reklamacje

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@lalidom.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b)    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d)    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. W ciągu 7 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji, będzie ona uznana w sposób wybrany przez Klienta: zwrot pieniędzy, naprawa uszkodzenia bądź wymiana towaru na pozbawiony wad.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. W przypadku wszelkich reklamacji i zwrotów prosimy o kontakt na e-mail sklep@lalidom.pl

§8

Polityka prywatności

1. Użytkownik poprzez dokonanie zakupu i zaznaczenie odpowiedniego okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez sklep w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

2. Sklep zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko/nazwa firmy, dane adresowe i kontaktowe (telefon, e-mail)

3. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Sklep lalidom.pl w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży)

4. Sklep informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prawidłowe i sprawne wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

5. Klient zawsze ma prawo do wglądu oraz korekty swoich danych. W każdym momencie może żądać zaprzestania ich wykorzystywania i usunięcia ich ze zbioru kierując żądanie w formie wiadomości e mail kierowanej na adres joanna.wesolowska@lalidom.pl, lub tradycyjnego listu kierowanego na ades korespondencyjny sklepu wskazany w  §1 pkt 6 niniejszego regulaminu.

6. Na naszej stronie, jak też na wielu innych stronach internetowych, wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka).

7. Pliki cookies są przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej i służą do wielu funkcji ułatwiających użytkowanie naszej strony.

8. Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego zobowiązuje nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób.

9. Jeżeli nie wyrażasz zgody aby twoja przeglądarka internetowa przechowywała cookies, należy zmienić jej ustawienia. Korzystanie z portalu neotorun.wordpress.com bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas cookies.

10. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

11. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.

12. Sklep informuje klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem klientem .

§9

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

4. Sklep zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu. W przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu www.lalidom.pl , z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.

5. Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego lalidom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w prawie polskim.

7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział przedsiębiorcy lub sąd miejsca wykonywania umowy.

9. Administrator informuje kupujących o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się na stronie internetowej : www.uokik.gov.pl/download.php?id=546

10. Oznaczenie pola „akceptuje warunki regulaminu” oraz złożenie zamówienia oznacza akceptację powyższego regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,

numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *